Иван Иванов завършва през 2010 г. специалност „Право“ в „Университет за национално и световно стопанство“.

По време на следването си работи като адвокатски сътрудник в малка адвокатска кантора в гр. София, където натрупва основен практически опит в сферата на правото. Работата му като стажант продължава и в една от водещите адвокатски кантори, където специализира в сферата на изпълнителното и заповедното производство.

Професионалният му път продължава като юрисконсулт при Частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, където в продължение на три години тясно специализира и натрупва опит в изпълнителното производство.

През 2014 г. се вписва като младши адвокат към Софийска адвокатска колегия и от този момент до днес работи като адвокат, специализиран в процесуално представителство по граждански и търговски дела.

Работи самостоятелно дълъг период от време, като си партнира по различни казуси с консултантска компания, специализирана в сферата на недвижимите имоти,  докато през 2020 г. основава Адвокатско дружество „Иванов и Киров“, към което по – късно се присъединява и адв. Вяра Василева.

Специализира в областта на вещното, семейно и наследствено право, облигационно, търговско право и изпълнително производство. Осъществява процесуално представителство по граждански и търговски дела.