Адвокатско дружество Иванов ‧ Киров & Василева

Вярваме в индивидуалния подход и личното отношение

Научи повечеКонтакти

Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания

Кантората ни осъществява извънсъдебно и съдебно събиране на вземания…

Научи повече

 

Сделки с недвижими имоти

Вярваме, че добрата подготовка и превенцията са ключови за успешното завършване на сделката…

Научи повече

Търговско право и регулации

Вярваме, че всеки бизнес има нужда от ежедневно правно обслужване в своята дейност…

Научи повече

Процесуално представителство

Екипът ни извършва процесуално представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна…

Научи повече

Адвокатско дружество „Иванов, Киров и Василева“ предоставя правни услуги в сферата на вещното право, търговско право и регулации, трудово и осигурително право, семейно и наследствено право, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания.

Екипът ни осъществява абонаментно правно обслужване, като наши клиенти са компании, осъществяващи търговска дейност в разнообразни сфери. Работата на кантората е насочена към създаването на трайни взаимоотношения с клиентите, което подпомага превенцията, повишава правната култура и създава отношения на доверие.