Вяра Василева завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“ през 2007 г.

По време на следването си работи като репортер в „Българско национално радио“.

Професионалният й път като младши адвокат започва във водеща софийска адвокатска кантора, където е ръководна част от екип, обслужващ една от електроразпределителните компании в България.

Работата й като адвокат продължава в малка адвокатска кантора, в която участва в съдружие и натрупва процесуален опит в различни сфери на гражданското и търговското право.

През 2015 г. става съосновател на консултантска компания, специализирана в сферата на недвижимите имоти, където се натрупва опит в сферата на вещното право, обслужвайки една от големите франчайзигови агенции за недвижими имоти, която е клиент на Адвокатско дружество „Иванов, Киров и Василева“и до днес.

През 2021 г. се присъединява към екипа на адв. Иван Иванов и адв. Пламен Киров и заедно създават Адвокатско дружество „Иванов, Киров и Василева“.

Специализира в областта на вещното, семейното и наследственото, облигационното и търговското право. Подготвя и управлява проекти с европейско финансиране.

Член е на Асоциацията на жените предприемачи в България „Селена“. Част е от менторския екип на „Емпруув“ – неправителствена организация в помощ на жените, жертви на домашно насилие.