Пламен Киров завършва през 2011 г. специалност „Право“ в „Университет за национално и световно стопанство“.

По време на следването си работи като адвокатски сътрудник в една от водещите адвокатски кантори, където специализира в сферата на изпълнителното и заповедното производство.

Професионалният му път продължава в адвокатска кантора, обслужваща клиенти с разнородна търговска дейност, което му позволява да натрупа експертиза в сферата на търговското право и събирането на вземания.

Като адвокат работи с консултантска компания, ориентирана в сферата на недвижимите имоти и се специализира във вещното право.

През 2020 г. основава Адвокатско дружество „Иванов и Киров“, към което по – късно се присъединява и адв. Вяра Василева.

Специализира в областта на вещно, семейно и наследствено право, облигационно, търговско право и изпълнително производство.

Осъществява процесуално представителство по граждански и търговски дела.