Въпросите относно наследствените права на преживелия съпруг изглеждат ясни на пръв поглед, но практиката ни показва, че често пъти клиентите не тълкуват правилно закона и не вземат предвид редица обстоятелства, като например дали въпросната част от наследството...

read more