Европроекти

 

Ние подготвяме и управляваме проекти с безвъзмездно финансиране.

 

След индивидуална консултация, съобразена с нуждите на Вашата компания, предоставяме следните услуги:

 

–  становище за  подходящите за Вашия бизнес европейски и национални програми за безвъзмездно финансиране;

– консултация относно за изискванията и процедурата при кандидатстване;

– подготовка и подаване на проектното предложение за кандидатстване.

 

При одобрение на проекта и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, ние извършваме управление на проекта, което включва:

 

–  подготовка и провеждане на всички процедури за избор на изпълнител;

– юридическа и счетоводна консултация при управление на проекта;

– комуникация с управляващия орган;

–  подготовка и подаване на междинни и окончателни отчети.

 

Опит и препоръки:

 

– Имаме спечелени и успешно реализирани проекти с европейско финансиране, включително по програмите „Добри и безопасни условия на труд“, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, а последният ни спечелен проект, по който предстои да започнем работа е BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“;

– Познаваме нуждите на бизнеса от европейско и насочвам клиентите към подходящите за тях програми;