Практика

Какво правим? 

Кантората ни се специализира в услугите на търговско право и регулации, вещно право, трудово и осигурително право, процесуално представителство, извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, семейно и наследствено право.

Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания

Кантората ни осъществява извънсъдебно и съдебно събиране на вземания…

Научи повече

 

Сделки с недвижими имоти

Вярваме, че добрата подготовка и превенцията са ключови за успешното завършване на сделката…

Научи повече

Търговско право и регулации

Вярваме, че всеки бизнес има нужда от ежедневно правно обслужване в своята дейност…

Научи повече

Процесуално представителство

Екипът ни извършва процесуално представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна…

Научи повече

Сделки с недвижими имоти

Вярваме, че добрата подготовка и превенцията са ключови за успешното завършване на сделката…

Научи повече

Трудово право и осигурително право

Кантората ни извършва цялостна консултация по въпросите на трудовото право…

Научи повече

 

Европроекти

Ние подготвяме и управляваме проекти с безвъзмездно финансиране…

Научи повече

Семейно и наследствено право

Поради специфичния и деликатен характер на отношенията, съветваме нашите клиенти, при възникнали въпроси, да се обръщат към адвокат…

Научи повече