Практически аспекти  на наследствените права на преживелия съпруг

Практически аспекти на наследствените права на преживелия съпруг

Въпросите относно наследствените права на преживелия съпруг изглеждат ясни на пръв поглед, но практиката ни показва, че често пъти клиентите не тълкуват правилно закона и не вземат предвид редица обстоятелства, като например дали въпросната част от наследството...